Συμμετέχοντες στο Μάθημα “ΔΗ1500 Εφαρμογές Έντυπων Εκδόσεων”

Οι εγγραφές στο εργαστηριακό μάθημα επιλογής ΔΗ1500 Εφαρμογές Έντυπων Εκδόσεων  ολοκληρώθηκαν.

Δείτε εδώ τα ονόματα των φοιτητών/τριών που θα παρακολουθήσουν το μάθημα.