Εγγραφές στο εργαστηριακό μάθημα επιλογής ΔΗ1500 Εφαρμογές Έντυπων Εκδόσεων

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που βρίσκονται στο Ε’ και ανώτερο εξάμηνο σπουδών και ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μάθημα επιλογής (κατεύθυνσης Δημοσιογραφίας) «Εφαρμογές Έντυπων Εκδόσεων» να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική φόρμα https://goo.gl/forms/4mipxxygcTTkyCI02

Το μάθημα πραγματεύεται θέματα που αφορούν τη ροή παραγωγής ενός εντύπου, την επιτραπέζια τυπογραφία (desktop publishing) και ειδικότερα θέματα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης εντύπου. Η εφαρμογή των παραπάνω γίνεται με την εκμάθηση λογισμικού ηλεκτρονικής σελιδοποίησης (Indesign). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο https://qa.auth.gr/el/class/1/600128131

Το μάθημα έχει υποχρεωτικές παρακολουθήσεις (εργαστηριακό) και θα διεξάγεται κάθε Τετάρτη 9:00 – 11:30 στο εργαστήριο Η/Υ στο περίπτερο 1 στη ΔΕΘ. Καθώς πραγματοποιείται σε εργαστήριο μπορούν να το παρακολουθήσουν έως 18 φοιτητές/τριες, και έτσι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ηλεκτρονικής δήλωσης.

Η διδάσκουσα

Ελισάβετ Γεωργιάδου | egeorgiadou@jour.auth.gr