Ανακοίνωση για την ύλη του μαθήματος “Διαπροσωπικές σχέσεις και διαδίκτυο”

Στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται οι διαφάνειες των διαλέξεων, το περιεχόμενο των παραδόσεων του μαθήματος, και από το βιβλίο των Hendrick, C. & Hendrick, S. (2012). Στενές σχέσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.

  • Κεφάλαιο 6. Ο κύκλος της ζωής της φιλίας σελ. 120-134
  • Κεφάλαιο 13. Το συναίσθημα στις στενές σχέσεις σελ. 230-243
  • Κεφάλαιο 14. Σύναψη δεσμού και στενές σχέσεις σελ. 245-263
  • Κεφάλαιο 15. Ερωτική αγάπη σελ. 265-267, 269-270 (τριγωνική θεωρία) 271-273 (Τα είδη του ερωτικού ύφους)
  • Κεφάλαιο 16. Η σεξουαλικότητα στο πλαίσιο της σχέσης σελ. 280-287
  • Κεφάλαιο 17. Η εγγύτητα στις προσωπικές σχέσεις σελ. 294-296, 304-306 (Σχεσιακοί παράγοντες)
  • Κεφάλαιο 18. Η επικοινωνία στις στενές σχέσεις σελ. 311-325.
  • Κεφάλαιο 21. Σχεσιακή διατήρηση 355-368.
  • Κεφάλαιο 23. Εξωδυαδικές σχέσεις και ζήλεια 388-402.