Ύλη των εξετάσεων για το μάθημα “Δημοσιογραφικός Λόγος”

Η ύλη των εξετάσεων για το μάθημα Δημοσιογραφικός Λόγος είναι η ακόλουθη:

  • Όλες οι προφορικές παρουσιάσεις του μαθήματος
  • Όλο το εκπαιδευτικό υλικό που βρίσκεται στο Google Classroom του μαθήματος

Οι προφορικές παρουσιάσεις το μαθήματος και το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμα στο Google Classroom χρησιμοποιώντας τον παρακάτω κωδικό: t0jkop

Η διδάσκουσα
Σοφία Θεοδοσιάδου