ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΥΒΑΝΙΟΥ

Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ” ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Θάνος Βερέμης – Ιωάννης Κολιόπουλος, Νεότερη Ελλάδα: Μια ιστορία από το 1821, σελίδες: 43-126 και 141-261.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ότι οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν και εργασία [για το 50% του βαθμού] η οποία θα πρέπει να παραδοθεί έντυπη το αργότερο την ημέρα γραπτής εξέτασης του μαθήματος αλλά και με email στον διδάσκοντα. Η εργασία θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει παραπομπές και βιβλιογραφία.

Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ “ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ” ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» (το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από το φωτοτυπείο ΑΡΧΕΤΥΠΟ, στη Μελενίκου).

1) Η ταυτότητα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους
2) Η φαντασιακή γεωγραφία του ελληνισμού
3) Το γλωσσικό ζήτημα
5) Πυρσοί και φοίνικες
6) Η εμπειρία του εκμοντερνισμού [μόνο το κείμενο «Οι δρόμοι της μεγάλης φυγής των Ελλήνων»
7) Από τους περιηγητές στους τουρίστες
9) Μειονότητες και Μετανάστες

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Δημήτρης Λυβάνιος