Ανακοίνωση για το μάθημα “ΔΗ1500 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ”

Το μάθημα ΔΗ 1500 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ δε θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3/5/2018 λόγω κωλύματος της διδάσκουσας κας Ελισάβετ Γεωργιάδου.