Αναβολή έναρξης του μαθήματος “Τέχνη και Μαζική Επικοινωνία”

Το μάθημα “Τέχνη και Μαζική Επικοινωνία” (ΜΜ0200) θα αρχίσει την Παρασκευή 2 Μαρτίου, και όχι στις 23 Φεβρουαρίου, όπως ήταν προγραμματισμένο.

Ο διδάσκων
Α. Μπαλτζής