Εγγραφές στο μάθημα «Δημιουργική γραφή»

Καλούνται οι φοιτητές που φοιτούν στο ΣΤ ή σε ανώτερο εξάμηνο σπουδών και ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το νέο μάθημα της κατεύθυνσης Δημοσιογραφίας «Δημιουργική γραφή» να δηλώσουν συμμετοχή στην παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα. Θα γίνουν δεκτοί ΜΟΝΟ 25 φοιτητές, καθώς το μάθημα έχει εργαστηριακή μορφή και περιλαμβάνει συστηματικές ασκήσεις γραφής.

https://goo.gl/forms/3rsUEMD43UqTS7dc2

Προτεραιότητα θα δοθεί σε φοιτητές που βρίσκονται στα τελευταία εξάμηνα των σπουδών τους, βάσει της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής δήλωσης/προεγγραφής. Όταν ο αριθμός συμπληρωθεί, θα γίνει σχετική ανακοίνωση. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τη φόρμα, δεν πρέπει να δηλώσουν το μάθημα ούτε στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου, γιατί δεν θα γίνουν δεκτοί.