Ανακοίνωση για το μάθημα “Δημοσιογραφία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (ΕΕ)”

Το μάθημα επιλογής ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (ΕΕ) ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΩΡΑ 11:30 ΑΙΘΟΥΣΑ 4Β. ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ.

Ο διδάσκων

Χρήστος Φραγκονικολόπουλος