Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα από το ΚΔΞΓ

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών.