Έναρξη των δηλώσεων μαθημάτων και διπλωματικών του Ελληνόφωνου ΜΠΣ για την εαρινή περίοδο.

Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου των φοιτητών του Ελληνόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. θα διενεργηθούν ηλεκτρονικά από την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 έως την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν οι δηλώσεις των διπλωματικών εργασιών, σε έντυπη μορφή, στη Γραμματεία του Τμήματος. Η φόρμα δήλωσης διπλωματικής εργασίας υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΜΠΣ του Τμήματος.