Δήλωση συμμετοχής στο μάθημα “Δημοσιογραφία και Λογοτεχνία”

Καλούνται οι φοιτητές που φοιτούν στο ΣΤ ή σε ανώτερο εξάμηνο σπουδών και ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα “Δημοσιογραφία και Λογοτεχνία” να δηλώσουν συμμετοχή στην παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα. Θα γίνουν δεκτοί ΜΟΝΟ 70 φοιτητές και Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής δήλωσης/προεγγραφής. Όταν ο αριθμός συμπληρωθεί, θα γίνει σχετική ανακοίνωση. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τη φόρμα, δεν πρέπει να δηλώσουν το μάθημα ούτε στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου, γιατί δεν θα γίνουν δεκτοί.

Η διδάσκουσα
Ζωή Βερβεροπούλου