Ανακοίνωση για το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ ΙΙ – Τηλεόραση

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα που ακολουθεί. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λαμβάνοντας υπόψη και το εξάμηνο σπουδών.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgKTTwF1OzMQ_8zakRa_RKg6HI0zo7TlrAOMq_Fs-NWyqbkA/viewform?usp=sf_link