Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης 30 υποτροφιών από τα έσοδα του κληρ/τος Δημ.Τσιακμακοπούλου

Δείτε τη σχετική πρόσκληση.