Ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης 5 προπτυχιακών φοιτητών από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2018

Δείτε τη σχετική πρόσκληση.