Ανακοίνωση χορήγησης τριών οικονομικών ενισχύσεων κληρονομίας Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα

Δείτε τη σχετική πρόσκληση.