Ανακοίνωση για το μάθημα “Εισαγωγή στη Νεότερη Βαλκανική Ιστορία”

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει ολόκληρο το βιβλίο του Θ. Βερέμη, Βαλκάνια από τον 19ο ως τον 21ο αι., εκτός της ενότητας 9.

Τόσο οι φοιτητές oι οποίοι θα εξεταστούν για πρώτη φορά στο μάθημα όσο και εκείνοι προηγουμένων εξαμήνων οφείλουν να προσκομίσουν την ημέρα των εξετάσεων σε εκτυπωμένη μορφή την σχετική υποχρεωτική εργασία. Η ίδια εργασία θα πρέπει να έχει αποσταλεί στον διδάσκοντα και σε ψηφιακή μορφή στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο (konstpapanik@yahoo.gr) το αργότερο μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.