Ανακοίνωση για το μάθημα “Τεχνικές Δημοσιογραφικής Έρευνας και Συνέντευξης”

Το μάθημα “Τεχνικές Δημοσιογραφικής Έρευνας και Συνέντευξης” στις 27/11 εκτάκτως αναβάλλεται. Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων μετατίθεται για 4/12 και 11/12 αντίστοιχα.