ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΜΕ Ι – ΜΜΕ

Το εισαγωγικό μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3/10/2017 στην αίθουσα 4 ΟΠΕ στις 9:00 πμ. Οι φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες δήλωσαν στη φόρμα ότι επιθυμούν να συμμετέχουν στο μάθημα καλούνται να προσέλθουν καθώς θα οριστικοποιηθούν οι λίστες συμμετεχόντων.