Ανακοίνωση Αναβολής Εξέτασης για το Μάθημα Τέχνη και Παγκοσμιοποίηση

Η εξέταση στο μάθημα Τέχνη και Παγκοσμιοποίηση (ΜΜ1400) που ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου από τις 11:30, αναβάλλεται για την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου από τις 14:00 (στο γραφείο του διδάσκοντα).

Η προθεσμία υποβολής των γραπτών εργασιών παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου (23:55) και υπενθυμίζεται ότι η παρουσία στην εξέταση της εργασίας είναι απαραίτητη.

Η εξέταση στο μάθημα Τέχνη και Μαζική Επικοινωνία (ΜΜ0200), θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 8 Σεπτεμβρίου από τις 09:00πμ, όπως έχει ανακοινωθεί.

Ο διδάσκων
Α. Μπαλτζής