Ανακοίνωση για το μάθημα “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ”

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος επιλογής “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ” έχει ως εξής:

Θάνος Βερέμης – Ιωάννης Κολιόπουλος, Νεότερη Ελλάδα: Μια ιστορία από το 1821, σελίδες: 43-126 και 141-261.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ότι οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν και εργασία [για το 50% του βαθμού] η οποία θα πρέπει να παραδοθεί ηλεκτρονικά στο email του διδάσκοντα livanios@jour.auth.gr το αργότερο την ημέρα γραπτής εξέτασης του μαθήματος. Επιπλέον, οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν και ένα αντίτυπο της εργασίας μαζί με το γραπτό τους την ημέρα της εξέτασης.

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Δημήτρης Λυβάνιος