Ανακοίνωση για το μάθημα «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» έχει ως εξής:

τα παρακάτω κεφάλαια από το σώμα κειμένων «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»
1) Η ταυτότητα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους
2) Η φαντασιακή γεωγραφία του ελληνισμού
3) Το γλωσσικό ζήτημα
5) Πυρσοί και φοίνικες
6) Η εμπειρία του εκμοντερνισμού [μόνο το κείμενο «Οι δρόμοι της μεγάλης φυγής των Ελλήνων»]
7) Από τους περιηγητές στους τουρίστες
9) Μειονότητες και Μετανάστες

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Δημήτρης Λυβάνιος