Ανακοίνωση για το μάθημα «Εντυπα μέσα δημοσιογραφίας» (Σκαμνάκης-Βλασίδης) Παράδοση εργασιών

Ανακοινώνεται ότι οι εργασίες που απαιτούνται για την επιτυχή εξέταση στο μάθημα «Εντυπα μέσα δημοσιογραφίας» είναι ένα ρεπορτάζ 500 λέξεων, ένα ρεπορτάζ 1000 λέξεων και μια συνέντευξη 1000 λέξεων. Η πρώτη πρόκειται να παραδοθεί μέχρι 30 Απριλίου, η δεύτερη μέχρι τις 14 Μαίου και η τρίτη μέχρι την συμβατική ημερομηνία συμμετοχής του μαθήματος στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου. Είναι προτιμότερο οι εργασίες να σταλούν με e-mail στο vvlasidis@jour.auth.gr