Ανακοίνωση για τα μαθήματα “Κουλτούρες Πολιτιστικής Παραγωγής και Κατανάλωσης” και “Τέχνη και Μαζική Επικοινωνία”

Τα μαθήματα Κουλτούρες Πολιτιστικής Παραγωγής και Κατανάλωσης και Τέχνη και Μαζική Επικοινωνία της Πέμπτης 2 και της Παρασκευής 3 Μαρτίου, αναβάλλονται λόγω απουσίας σε συνέδριο.

Η αναπλήρωσή τους θα γίνει την Πέμπτη 1 και την Παρασκευή 2 Ιουνίου, αντίστοιχα (Αίθουσα 2Α, 17:00-19:30 το πρώτο και Αίθουσα 4Β, 11:30-14:00 το δεύτερο).

Ο διδάσκων
Α. Μπαλτζής