Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου 2020

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διεθνείς Σχέσεις & Οργανισμοί (Χ. Φραγκονικολόπουλος) – Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020,  Ώρα 10:00 – 11:30
Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής (Α. Βέγλης, Χ. Δημούλας, Π. Τσαρχόπουλος) – Παρασκευή 19  Ιουνίου 2020,  Ώρα 9:00 – 11:30
Ανάλυση δημοσιογραφικού λόγου (Π. Πολίτης) – Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020, Ώρα 11:00 – 13:00
Κοινωνική Ιστορία των Μ.Μ.Ε. (Β. Βαμβακάς) – Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020, Ώρα 11:00 – 13:00
ΓΕ0900 Νεοελληνικός πολιτισμός (Δ. Λιβάνιος) – Δευτέρα 29 Ιουνίου, 11:00-13:00 (γραπτή εξέταση μέσω διαδικτύου)

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τηλεόραση και Ψυχαγωγία (Β. Μπάνου)  -Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020, ‘Ώρα  12:00 – 13:00
Δίκαιο των Μ.Μ.Ε. (Ε. Δεληγιάννη) – Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020, ‘Ώρα  11:30 – 14:00
Τέχνη και Μαζική Επικοινωνία (Α.  Μπαλτζής) – Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020, ‘Ώρα  10:00 – 11:30
Αρχές Οικονομικών (Γ. Τσουρβάκας – Γ. Ναλμπάντης) – Σάββατο 4 Ιουλίου 2020, ‘Ώρα  10:00 – 17:00

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕ5200 Ελληνική ιστορία (Δ. Λιβάνιος) – Τετάρτη 17 Ιουνίου (παράδοση απαλλακτικών εργασιών)
Τηλεόραση και Ψυχαγωγία (Β. Μπάνου) – Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020, ‘Ώρα 12:00 – 13:00
Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. (Γ. Καλλίρης Χ. Δημούλας) – Τρίτη 23 Ιουνίου 2020, ‘Ώρα 09:00 – 11:00
Ιδεολογία, Κοινωνικές Ταυτότητες και Μ.Μ.Ε. (Β. Βαμβακάς) – Τρίτη 23 Ιουνίου 2020, ‘Ώρα 11:30 – 13:30
Τηλεοπτικός δημοσιογραφικός λόγος (Π. Πολίτης) – Τετάρτη 24 Ιουνίου Ώρα 11:00 – 13:00
Μέσα, κουλτούρα, παγκοσμιοποίηση (Ορσαλία Κασσαβέτη) – Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020, ‘Ώρα 14:00 – 15:30 (προφορική εξέταση για όσους δεν επέλεξαν απαλλακτική εργασία)
Αθλητισμός, κοινωνία, ΜΜΕ (Ορσαλία Κασσαβέτη) – Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020, ‘Ώρα 16:00 – 17:30 (προφορική εξέταση για όσους δεν επέλεξαν απαλλακτική εργασία)
Κοινωνία της Πληροφορίας ΓΕ5600 (Παναγιώτης Πασχαλίδης) – Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, ‘Ώρα 10:00 – 14:00 (μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Η εξέταση αφορά όσες και όσους δεν θα παραδώσουν απαλλακτική εργασία)
Δημοσιογραφία Δεδομένων (Α. Βέγλης, Χ. Μπράτσας) – Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, ‘Ώρα  17:00 – 20:00
Αρχές Οικονομικών (Γ. Τσουρβάκας -Γ. Ναλμπάντης) – Σάββατο 4 Ιουλίου 2020, ‘Ώρα  10:00 – 17:00

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕ5200 Ελληνική ιστορία (Δ. Λιβάνιος) – Τετάρτη 17 Ιουνίου (παράδοση απαλλακτικών εργασιών)
Τηλεόραση και Ψυχαγωγία (Β. Μπάνου) – Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020, ‘Ώρα 12:00 – 13:00
Ιδεολογία, Κοινωνικές Ταυτότητες και Μ.Μ.Ε. (Β. Βαμβακάς) – Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 , ‘Ώρα  11:30 – 13:30
Τηλεοπτικός δημοσιογραφικός λόγος (Π. Πολίτης) – Τετάρτη 24 Ιουνίου Ώρα 11:00 – 13:00
Μέσα, κουλτούρα, παγκοσμιοποίηση (Ορσαλία Κασσαβέτη) – Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020, ‘Ώρα 14:.00 – 15:30 (προφορική εξέταση για όσους δεν επέλεξαν απαλλακτική εργασία)
Αθλητισμός, κοινωνία, ΜΜΕ (Ορσαλία Κασσαβέτη) – Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020, ‘Ώρα 16:00 – 17:30 (προφορική εξέταση για όσους δεν επέλεξαν απαλλακτική εργασία)
Κοινωνία της Πληροφορίας ΓΕ5600 (Παναγιώτης Πασχαλίδης) – Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, ‘Ώρα 10:00 – 14:00 (μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Η εξέταση αφορά όσες και όσους δεν θα παραδώσουν απαλλακτική εργασία)
Δημοσιογραφία Δεδομένων (Α. Βέγλης, Χ. Μπράτσας) – Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, ‘Ώρα  17:00 – 20:.00 μ.μ.
Αρχές Οικονομικών (Γ. Τσουρβάκας -Γ. Ναλμπάντης) – Σάββατο 4 Ιουλίου 2020, ‘Ώρα  10:00 – 17:00

ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ

Γλώσσα και κοινωνία (Π. Πολίτης) – Πέμπτη 18 Ιουνίου, Ώρα 11:00 – 13:00 2020 (προφορικές εξετάσεις)
ΓΕ5100 Βαλκανική ιστορία (Δ. Λιβάνιος) – Δευτέρα 22 Ιουνίου (παράδοση απαλλακτικών εργασιών)
Διαφήμιση και Επικοινωνία (Β. Βαμβακάς, Κ. Κεντερελίδου) – Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020, ‘Ώρα 11:00 – 13:00 (προφορικές εξετάσεις)
Γλώσσα της διαφήμισης (Π. Πολίτης) – Τρίτη 23 Ιουνίου 2020, Ώρα 11:00 – 13:00 (προφορικές εξετάσεις)
Μ.Μ.Ε και πολιτισμός (Β. Βαμβακάς) – Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020, ‘Ώρα  11:00 – 13:00
Κοινωνιολογία της Μαζικής Επικοινωνίας (Β. Βαμβακάς) – Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020, ‘Ώρα  11:00 – 13:00
ΓΕ0300 Σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία (Δ. Λιβάνιος) – 30 Ιουνίου, 11:00-13:00 (γραπτή εξέταση μέσω διαδικτύου)