Έρευνα για τον φεμινισμό στη σύγχρονη Ελλάδα

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το σύντομο ερωτηματολόγιο που θα βρείτε στο λινκ που ακολουθεί, το οποίο αποτελεί ερευνητικό εργαλείο, στο πλαίσιο πτυχιακής εργασίας με θέμα τον φεμινισμό στη σύγχρονη Ελλάδα, που εκπονούν οι φοιτήτριες Νικολέτα Αποστολίδου και Μαρία Πλεξίδα στο τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Α.Π.Θ., με επιβλέποντες τον Δρ. Γεώργιο Καλλίρη και την Δρ. Ελισάβετ Γεωργιάδου. Η συμβολή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική στην επιτυχία της έρευνας.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScce4xII9r-cQeFvTjtr5T7Q4yVbpnHIm32O-pHaNftJQ0iHQ/viewform?usp=sf_link