Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή – Εισαγωγικό Μάθημα

Το εισαγωγικό μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12/2/2020 στις 12:30 στην αίθουσα Δ (ΟΠΕ).