ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΜΕ ΙΙ –ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Το εισαγωγικό μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11/2/2020 στις 12:30 στην αίθουσα 212, όπου θα ολοκληρωθούν και οι ομάδες εργασίας.