Εγγραφές στο μάθημα ΔΗ 5200 «Δημιουργική γραφή», αλλαγή ώρας έναρξης λειτουργίας της φόρμας

Καλούνται οι φοιτητές που φοιτούν στο ΣΤ΄ ή σε ανώτερο εξάμηνο σπουδών και ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα της κατεύθυνσης Δημοσιογραφίας «Δημιουργική γραφή» στο  εαρινό εξάμηνο 2020 να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiqs-ZQ6P36GlW11i3dVdqRzO2jtqQVIyjJhsRH3XDxF4lNw/viewform

από την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου (ώρα 08:00, έναρξη λειτουργίας της φόρμας).

Θα γίνουν δεκτοί ΜΟΝΟ 18 φοιτητές, καθώς το μάθημα έχει εργαστηριακή μορφή (υποχρεωτικές παρακολουθήσεις) και περιλαμβάνει εβδομαδιαίες ασκήσεις γραφής και την παρουσίαση/συζήτησή τους.  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ηλεκτρονική δήλωση.

Το μάθημα θα διδάσκεται την Δευτέρα 11.30-14.00 στην αίθουσα 2Β.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε φοιτητές που βρίσκονται στα τελευταία εξάμηνα των σπουδών τους. Όταν ο αριθμός συμπληρωθεί, θα γίνει σχετική ανακοίνωση και οι φοιτητές που επιλέχθηκαν θα λάβουν ομαδικό ηλεκτρονικό μήνυμα για το πρώτο μάθημα. Όσοι δεν συμπληρώσουν τη φόρμα, δεν πρέπει να δηλώσουν το μάθημα ούτε στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου, γιατί δεν θα γίνουν δεκτοί.

Η αλλαγή της ώρας έναρξης λειτουργίας της φόρμας πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα φοιτητών, ώστε να μη συμπίπτει με ώρα εξέτασης μαθήματος.

Η διδάσκουσα

Σοφία Νικολαΐδου