ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΜΕ ΙI – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κάνετε δήλωση για το μάθημα “Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ ΙΙ – Τηλεόραση”.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL1U4E5lZcZKzG90aYKgZ1NdIFytYvXGmucMIzywv4zuw3nQ/viewform?usp=sf_link

Οι δηλώσεις γίνονται με τη μορφή ομάδας εργασίας, στην περίπτωση που έχετε ήδη δημιουργήσει ομάδα, ή ατομικά και θα ενταχθείτε σε μία ομάδα από τους διδάσκοντες. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί λόγω του εργαστηριακού χαρακτήρα του μαθήματος οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λαμβάνοντας υπόψη και το έτος σπουδών. Συμπληρώστε όλα τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ΑΕΜ και εξάμηνο σπουδών).

Οι διδάδκοντες
Γ. Καλλίρης, Χ. Δημούλας, Ρ. Κωτσάκης