Εγγραφές στο εργαστηριακό μάθημα επιλογής «ΔΗ5100 Παραγωγή Ντοκιμαντέρ»

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που βρίσκονται στο ΣΤ’ και ανώτερο εξάμηνο σπουδών και ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μάθημα επιλογής (κατεύθυνσης Δημοσιογραφίας) «ΔΗ5100 Παραγωγή Ντοκιμαντέρ» να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική φόρμα https://forms.gle/6BCLdU5uQCAnZXDY9

Το μάθημα έχει υποχρεωτικές παρακολουθήσεις και θα διεξάγεται κάθε Πέμπτη 9:00 -11:30 στο εργαστήριο Η/Υ στη ΔΕΘ. Καθώς  πραγματοποιείται σε εργαστήριο μπορούν να το παρακολουθήσουν έως 18 φοιτητές/τριες και για αυτόν τον λόγο θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ηλεκτρονικής δήλωσης.

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές/τριες στην τέχνη της δημιουργίας ντοκιμαντέρ και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται στο πεδίο. Η αξιολόγηση θα γίνει στη βάση ενός ολοκληρωμένου ντοκιμαντέρ διάρκειας 5-10 λεπτών, από ομάδα των τριών-τεσσάρων φοιτητών/τριών, ώστε να συνδυαστεί στην πράξη η εργαστηριακή και η δημιουργική εργασία των φοιτητών/τριών. Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός των διαλέξεων/εργαστηρίων στοχεύει στη συνολική δημιουργική διαδρομή -αρχική ιδέα, ανάπτυξη, παραγωγή, μεταπαραγωγή- και με αυτόν τον τρόπο θα διδάσκεται και, παράλληλα θα ελέγχεται (μέσω διόρθωσης/ανατροφοδότησης), κάθε βήμα που θα οδηγεί στο τελικό παραδοτέο. Περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα θα βρείτε στο σύνδεσμο https://qa.auth.gr/el/class/1/600147920

Οι γενικές προαπαιτήσεις του μαθήματος είναι η διάθεση για δημιουργία και συνεργασία, η καλή χρήση Η/Υ και η δυνατότητα πρόσβασης σε κάποιο μέσο καταγραφής βίντεο, π.χ. DSLR camera, compact φωτογραφική μηχανή ή κινητό τηλέφωνο με δυνατότητες καταγραφής βίντεο και ακουστικά.

Η διδάσκουσα

Δρ. Ελισάβετ Γεωργιάδου | egeorgiadou@jour.auth.gr