Ανακοίνωση για τα μαθήματα “Κουλτούρα, Μέσα, Παγκοσμιοποίηση” και “Αθλητισμός, Κοινωνία και ΜΜΕ”

Οι φοιτήτριες/φοιτητές επί πτυχίω που έχουν επιλέξει τα μαθήματα “Κουλτούρα, Μέσα, Παγκοσμιοποίηση” και “Αθλητισμός, Κοινωνία και ΜΜΕ” θα παραδόσουν τις εργασίες τους για την εξεταστική του Ιανουαρίου 2020 στη διδάσκουσα σε ημερομηνία που θα οριστεί σύντομα. Παρακαλώ να ενημερώνεστε από τις ανακοινώσεις του e-learning.

Η διδάσκουσα,

Ο-Ε Κασσαβέτη