ΔΗ4200 ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Το μάθημα της Πέμπτης 7/11 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας σε συνέδριο.