Thursday 28 January 2021
previous arrow
next arrow
Slider

Έλσα Δεληγιάννη

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο:
Δίκαιο & Επικοινωνία

Τοποθεσία γραφείου:
5ος όροφος, Εγνατίας 46

Τηλέφωνο: +30 2310 992 081 & +30 2310 286 982

Fax: +30 2310 992 098 & +30 2310 272 640

E-mail: elsa@jour.auth.gr

Ιστοσελίδα:
Association Universitaire pour la Francophonie:
http://www.savoirsenpartage.auf.org/chercheurs/1689/
Academia edu:
http://auth.academia.edu/ElsaDeliyanni

Ώρες γραφείου:
Δευτέρα 9:00-13:30
Τρίτη 17:00-22:00
Τετάρτη 10:00-13:00
Πέμπτη 11:30-13:30

διδασκόμενα μαθήματα (εξάμηνο)

Δίκαιο των ΜΜΕ
Δημοσιογραφική Ηθική και Δεοντολογία
Νομικό πλαίσιο, ηθική και δεοντολογία στα blogs και τη δημοσιογραφία των πολιτών
Εισαγωγή στο Δίκαιο & στο Δίκαιο των ΜΜΕ

Μεταπτυχιακό επίπεδο

Επικοινωνιακή πολιτική και πολιτισμός ΙΙ (πνευματική ιδιοκτησία, remix culture).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Πνευματική ιδιοκτησία, δίκαιο & ηθική στα νέα μέσα επικοινωνίας, δημοσιογραφική ηθική & δεοντολογία, γραμματισμός στα νέα μέσα.

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1998-σήμερα. Μέλος ΔΕΠ, Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ (ΤΔ&ΜΜΕ) –ΑΠΘ.
1987-2012: δικηγόρος Θεσ/νίκης.
1997-98. Εμπειρογνώμων (με σύμβαση έργου), 15η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: εκπόνηση μελέτης με θέμα: “Το δικαίωμα αναπαραγωγής στην Κοινωνία των Πληροφοριών”.
1995-98. Διδάσκουσα (Π.Δ. 407/1980), Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ (ΤΔ&ΜΜΕ) -ΑΠΘ.
1995-97. Εμπειρογνώμων του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ, Βασ. Σοφίας 14, ΑΘΗΝΑ).
1990-93: Υπεύθυνη Νομικού Τμήματος του Εκδοτικού  Οίκου, “Les Presses de la Cité, S.A.”, θυγατρική του “Groupe de la Cité”, Παρίσι.
1989-90: Νομικό Τμήμα ΕMI – France, Παρίσι.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Πνευματική ιδιοκτησία, Δίκαιο & Ηθική στα Νέα Μέσα Επικοινωνίας, Δημοσιογραφική ηθική και δεοντολογία, Γραμματισμός στα Νέα Μέσα.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ /ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ /MEΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

 1. Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών και Προγραμματισμού, 1999-02.
 2. Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής ΑΠΘ, 2000-03.
 3. Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, 2007-08.
 4. Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων, 2007-08.
 5. Επιτροπή Φοιτητικών Ζητημάτων, 2007-09.
 6. Εκπρόσωπος του Τμήματος για την ανάπτυξη συνεργασιών με γαλλόφωνα Πανεπιστήμια, στο πλαίσιο της Διεθνούς Σύμβασης για τη Γαλλοφωνία, 2005-07.
 7. Επιτροπή Επικοινωνιακής Πολιτικής ΑΠΘ, 2011-12.
 8. Συντονίστρια Επιτροπής ΟΜΕΑ, 2013- σήμερα.
 9. Μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας της Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI).
 10. Μόνιμη συντάκτης του “Ελληνικού χρονικού” (Chronique de Grèce), στη Revue Internationale du Droit d’Auteur – (RIDA), 2009-σήμερα.

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ /ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ /ΙΔΡΥΜΑΤΑ

 1. Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσ/νίκης / Πανεπιστήμιο Paris 1, Τμήμα Νομικής (στη γαλλική γλώσσα), 1993-98.
 2. Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών / Université de Paris Dauphine. “Diplôme Universitaire de 3me Cycle: Management Culturel” (στη γαλλική γλώσσα), 1999-00.
 3. Ιnstitut de Nuovas Profissoas – INP, Λισσαβόνα. Μετακινήσεις Erasmus, 2002.
 4. Τμήμα Επικοινωνίας του Παν/μίου Rennes 2-France. Διδασκαλία στο σεμινάριο υποψηφίων διδακτόρων και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, στο πλαίσιο Πρωτοκόλλου συνεπίβλεψης διδακτορικής διατριβής, 2010.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Μονογραφίες

 1. Δίκαιο και Επικοινωνία στα ιστολόγια (blogs) και στα Νέα Μέσα, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012.
  1. Ηθική των Μ.Μ.Ε., Εκδόσεις Σιδέρη, Αθήνα 2004.
  2. Η προστασία των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων κατά το ελληνικό δίκαιο  –  Συμβολή  στην  ερμηνεία  των  σχετικών  διατάξεων  του  Ν.2121/1993  σε συσχετισμό με τις αντίστοιχες διεθνείς και κοινοτικές ρυθμίσεις, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη  1996.
  3. Le droit de représentation des auteurs face à la télévision transfrontalière par satellite et par câble, LGDJ, Paris 1993.

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους / Άρθρα σε αφιερωματικά τεύχη (5 αντιπροσωπευτικά)

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία και Πολιτιστική Μεταποίηση: μια ανασκόπηση της εξέλιξης της έννοιας του πνευματικού δημιουργού και των νέων μορφών πνευματικής δημιουργίας στην πραγματικότητα που διαμορφώνουν τα Νέα Κοινωνικά Μέσα, στον Τιμητικό Τόμο Π. Αγαλοπούλου, εκδ. Σάκκουλα 2011, 355-381.
 2. Μ.Μ.Ε και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση: Αντιφάσεις, αδυναμίες και προοπτικές μεταρρύθμι-σης του μοντέλου μαζικής επικοινωνίας στην Ευρώπη, στο Χ. Φραγκονικολόπουλος (επιμ.) Μ.Μ.Ε., Κοινωνία και Πολιτική, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2005, 819-841.

Άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (5 αντιπροσωπευτικά)

 1. L’application de nouveaux médias en classe : Emploi D’un Blog Scolaire à des Fins de Projection et de Diffusion de Modèles Médiatiques et Culturels Alternatifs (μαζί με : D. Dimitrakopoulou), Adjectif, Université de Paris – Descartes, 2/2013, διαθέσιμο στο: http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article211
 2. Α l’occasion de l’arrêt 161/2009 Divani de la Cour Suprême Hellénique, et de l’Ordonnance du 18 mars 2010 de la C.U.E. correspondante : un aperçu de la jurisprudence concernant la transmission d’œuvres dans les chambres d’hôtels dessinant le profil du droit de “ communication au public “ à l’ère de la convergence, RIDA, , 3-65, 1/2012.
 3. Σχόλιο: Σχολιασμός της Απόφασης ΣτΕ 3578/2010, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, 2 (220-23) 2011.
  1. “Chronique de Grèce”, RIDA, 2 (3-89), 2009.
  2. “Η προστασία των δημοσιογράφων ως πνευματικών δημιουργών στο διαδίκτυο”,       Δι.M.E.E. 2 (2-11), 2009.

Άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά συνέδρια (5 αντιπροσωπευτικά)

 1. Όψεις δικαίου και πολιτικής επικοινωνιών στη νομολογία του ΔΕΕ, σχετικά με την ανάληψη ενεργού ρόλου από τους παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου, αναφορικά με την επιβολή του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας”, Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου Νομικές και Κοινωνικές Προεκτάσεις του Διαδικτύου, (υπό έκδοση).
 2. “Rethinking about freedom and ethics in the era of networks: new trends in journalism ethics”, Proceedings of the 4th ICIL (International Conference on information law – Values and Freedoms in Modern Information Law and Ethics), Nομική Βιβλιοθήκη, (υπό έκδοση). http://conferences.ionio.gr/icil2011/download.php?f=papers/002-deliyanni-full_text-en-v001.pdf
 3. “Remix Culture: η μετάλλαξη της έννοιας του πνευματικού δημιουργού στον κόσμο των δικτύων”, Πρακτικά Συμποσίου της Διεθνούς Ένωσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας, προς τιμήν του Γ. Κουμάντου, “The Work οf Georges Koumantos And The Current Issues In Copyright”, εκδ. Σάκκουλα, 109-123, 2011.
 4. “Intellectual property and communication in cyberspace (DRMs, P2P, ‘creative commons” and the future of intellectual property)”, ΕCREA / Faculty of Journalism, Moscow State University, International Conference: “Mass Information in Internet: Freedom and Responsibility”, 2007, http://www.slideshare.net/ibbt/ecrea3c-deligianni-elsa-paper.
 5. “Exceptions du droit d’auteur et droit à l’information dans le nouvel espace public, numérique”, Πρακτικά του Συνεδρίου: ALAI Study Days in Barcelona on ‘Copyright and freedom of Expression’, 485-503, 2006.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Επιστημονικά υπεύθυνος στα ερευνητικά έργα

 1. “Τα Νέα Μέσα στην τάξη: Η δημιουργική αξιοποίηση των εφαρμογών Web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικασία για την προβολή και διάδοση εναλλακτικών μεντιακών και πολιτισμικών προτύπων”, Συνεργασία με το Πειραματικό Σχολείο Παν/μίου Θες/νίκης: 2009-2012, Χρηματοδότηση Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ (2011-12).
 2. “Promoting European active citizenship through the empowerment of young journalists in Northern Greece”, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΑCEA), Πρόγραμμα: Europe for Citizens 2006-07 (05/06-01/07)

Συμμετοχή στα ερευνητικά έργα

 1. «Media for Democracy». La formation des professionnels du droit dans le cadre du Programme MEDIA POUR LA DEMOCRATIE, Séminaire de formation en matière d’Etat de Droit et de libertés fondamentales, 9/2000-4/2001.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ολοκληρωμένες Διδακτορικές διατριβές: 1 (επιβλέπων) / 1 (συνεπιβλέπων)

Εκπονούμενες Διδακτορικές διατριβές: 2 (επιβλέπων) / 1 (συνεπιβλέπων)

Μεταδιδακτορικές έρευνες: 1  (περατωμένη).