Ημερολόγιο 2016-17

Χειμερινό εξάμηνο 2016-2017
Διδασκαλία Μαθημάτων : 17/10/2016 έως 27/01/2017.
Αναπληρώσεις Μαθημάτων : 31/01/2017 έως 03/02/2017.
Εξετάσεις: 06/02/2017 έως 10/02/2017.

Εαρινό εξάμηνο 2016-2017
Διδασκαλία Μαθημάτων : 13/02/2017 έως 26/05/2017.
Αναπληρώσεις Μαθημάτων : 29/05/2017 έως 02/06/2017.
Εξετάσεις: 06/06/2017 έως 13/06/2017.