Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών παρατείνονται μέχρι τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος.