ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΠΣ

6/2/17 ΔΕΥΤΕΡΑ 17:00 ΑΙΘΟΥΣΑ 4Α Τεχνολογίες Νέων Μέσων Επικοινωνίας (Α. Βέγλης, Γ. Καλλίρης)

9/2/17 ΠΕΜΠΤΗ 17:00 ΑΙΘΟΥΣΑ 4Α Μεθοδολογία Έρευνας Ι (Α. Γαρδικιώτης, Ν. Τσιγγίλης)