Σεμινάριο χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης για τους νέο-εισαχθέντες μεταπτυχιακούς φοιτητές-τριες

Το σεμινάριο χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6/12/2016 και ώρα 17.00-19.00 στο εργαστήριο Η/Υ στον 5ο όροφο του κτιρίου της οδού Εγνατίας 46 για τους νέο-εισαχθέντες μεταπτυχιακούς φοιτητές-τριες της κατεύθυνσης «Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα»

Το σεμινάριο χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13/12/16 και ώρα 17:00-19.00 στο εργαστήριο Η/Υ στον 5ο όροφο του κτιρίου της οδού Εγνατίας 46 για τους νέο-εισαχθέντες μεταπτυχιακούς φοιτητές-τριες της κατεύθυνσης «Επικοινωνία και Πολιτισμός».

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.