ανακοινώσεις    μεταπτυχιακού τμήματος δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. εργαστηρίου πληροφορικής

 • Δεν είναι δυνατόν να εμφανιστούν οι ανακοινώσεις του εργαστηρίου.
 • Sep
  22
  2017
  Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εγγραφών στο μάθημα επιλογής Έρευνα και επαλήθευση δημοσιογραφικού υλικού (χειμερινό εξάμηνο 2017-18)

  Sep
  19
  2017
  Πρώτο Μάθημα – Ηλεκτρονικές Εκδόσεις & Διαδίκτυο

  Sep
  16
  2017
  LAB Ηλεκτρονικές Εκδόσεις & Διαδίκτυο – Εγγραφές μαθήματος

  Sep
  14
  2017
  Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εγγραφών στο εργαστηριακό μάθημα επιλογής Εφαρμογές Έντυπων Εκδόσεων (χειμερινό 2017-18)

  Sep
  12
  2017
  Εγγραφές μαθήματος επιλογής Έρευνα και επαλήθευση δημοσιογραφικού υλικού (χειμερινό εξάμηνο 2017-18)

  Sep
  11
  2017
  Εγγραφές στο εργαστηριακό μάθημα επιλογής Εφαρμογές Έντυπων Εκδόσεων (χειμερινό 2017-18)

  Aug
  30
  2017
  Εγγραφές στο Εργαστήριο Διαδικτυακής Δημοσιογραφίας (φοιτητές/τριες Γ’ εξαμήνου)

  Aug
  30
  2017
  Εγγραφές στο Εργαστήριο Διαδικτυακής Δημοσιογραφίας (φοιτητές/τριες Ε’ εξαμήνου και άνω)

  Aug
  29
  2017
  Εγγραφές μαθήματος επιλογής Εφαρμογές Κοινωνικής Δικτύωσης

  May
  4
  2017
  Αποτελέσματα προόδου – θεωρία Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής- άνοιξη 2017