Σύμβουλοι Σπουδών

Οι φοιτητές/τριες  μπορούν να απευθύνονται στους συμβούλους σπουδών  για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά  με το πρόγραμμα και την οργάνωση των σπουδών τους. Υπεύθυνοι για το 1ο και 3ο έτος είναι η κα Ζ. Βερβεροπούλου και ο κος Α. Γαρδικιώτης ενώ για το 2ο και 4ο έτος η κα Φ. Γαλατσοπούλου και ο κος Χρ. Φραγκονικολόπουλος.

Για θέματα κοινωνικής πολιτικής υπεύθυνος είναι ο  κος Α. Γαρδικιώτης για όλα τα έτη σπουδών.

Επιτροπή Φοιτητικών Ζητημάτων / Σύμβουλοι Σπουδών:

Βερβεροπούλου Ζωή, επίκουρη καθηγήτρια  2ος όροφος, Εγνατία 46

e-mail: zoiv@jour.auth.gr , τηλ. 2310 992073
ώρες συνεργασίας: Παρασκευή 13:30-14:30

Γαλατσοπούλου Φανή, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό,  6ος όροφος, Εγνατία 46,

e-mail: fgal@jour.auth.gr , τηλ. 2310 992096
ώρες συνεργασίας: Πέμπτη 10:30-11:30

Γαρδικιώτης Αντώνης, επίκουρος καθηγητής  ισόγειο, Εγνατία 46

e-mail: agardiki@jour.auth.gr ,  τηλ. 2310 991995
ώρες συνεργασίας: Παρασκευή 12:00-13:00

Φραγκονικολόπουλος Χρήστος, αναπληρωτής καθηγητής

e-mail: chfragk@jour.auth.gr , τηλ. 2310 991979
ώρες συνεργασίας: Παρασκευή 13:30-14:30