Επιτροπές Τμήματος

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών

Π. Πολίτης, επίκουρος καθηγητής (συντονιστής)

Δ. Λυβάνιος, επίκουρος καθηγητής

Α. Σκαμνάκης, επίκουρος καθηγητής

Β. Βαμβακάς, λέκτορας

Επιτροπή Οδηγού Σπουδών

Μ. Τζωαννοπούλου, λέκτορας

Φ. Γαλατσοπούλου, μέλος ΕΕΠ

Κ. Κεντερελίδου, μέλος Ε.Δ.Ι.Π.

Μ. Ματσιώλα, μέλος ΕΤΕΠ

Επιτροπή Οικονομικών

Φ. Γαλατσοπούλου, μέλος ΕΕΠ

Κ. Κεντερελίδου, μέλος Ε.Δ.Ι.Π.

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

Γ. Πασχαλίδης, αναπληρωτής καθηγητής, συντονιστής

Σ. Καϊτατζή-Γουίτλοκ, καθηγήτρια

Α. Βέγλης, αναπληρωτής καθηγητής

Ε. Δεληγιάννη, αναπληρώτρια καθηγήτρια

Ν. Παναγιώτου, λέκτορας

Χ. Δημούλας, λέκτορας

Υπεύθυνος Εκπαιδ. Προγραμμάτων ERASMUS & ECTS

Α. Μπαλτζής, επίκουρος καθηγητής

Επιτροπή Φοιτητικών Ζητημάτων / Σύμβουλοι Σπουδών

Φ. Γαλατσοπούλου, μέλος ΕΕΠ

Κ. Κεντερελίδου, μέλος Ε.Δ.Ι.Π.

Εκπρόσωπος Τμήματος στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Κ. Καλλίρης, αναπληρωτής καθηγητής (τακτικός)

E.Δεληγιάννη, αναπληρώτρια καθηγήτρια αναπληρωματικός)

Υπεύθυνος Κτηρίου

Χ. Φραγκονικολόπουλος, επίκουρος καθηγητής

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Χ. Φραγκονικολόπουλος, επίκουρος καθηγητής

Β. Μπάνου, μέλος ΕΕΠ

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας/Δημοσιοποίησης υλικού στο διαδίκτυο

Φ. Γαλατσοπούλου, μέλος ΕΕΠ

Υπεύθυνος Διαχείρισης Κόμβου Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε

Κ. Μπαρμπαργύρης, μέλος ΕΕΠ