Εκπαιδευτικές Άδειες

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 

  1. Αντώνιος Σκαμνάκης, μόνιμος επίκουρος καθηγητής, επιστημονική άδεια πέντε (5) μηνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, για τη χρονική περίοδο από 01-02-2018 έως και 30-06-2018.
  2. Ανδρέας Βέγλης, καθηγητής Α’ Βαθμίδας, επιστημονική άδεια πέντε (5) μηνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, για τη χρονική περίοδο από 01-02-2018 έως και 30-06-2018.
  3. Δήμητρα Δημητρακοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια, άδεια ανατροφής παιδιού εννέα (9) μηνών από 01-02-2018.