Εκπαιδευτικές Άδειες

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 

  1. Δημήτριος Λυβάνιος, μόνιμος επίκουρος καθηγητής, επιστημονική άδεια πέντε (5) μηνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, για τη χρονική περίοδο από 01-09-2017 έως και 31-01-2018.
  2. Αντώνιος Σκαμνάκης, μόνιμος επίκουρος καθηγητής, επιστημονική άδεια πέντε (5) μηνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, για τη χρονική περίοδο από 01-02-2018 έως και 30-06-2018.
  3. Ανδρέας Βέγλης, καθηγητής Α’ Βαθμίδας, επιστημονική άδεια πέντε (5) μηνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, για τη χρονική περίοδο από 01-02-2018 έως και 30-06-2018.
  4. Γρηγόρης Πασχαλίδης, καθηγητής Α’ Βαθμίδας, επιστημονική άδεια πέντε (5) μηνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, για τη χρονική περίοδο από 01-02-2018 έως και 30-06-2018.