Εκπαιδευτικές Άδειες

  1. Γεώργιος  Καλλίρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, 2 μήνες, από 1/10/2013 έως 31/12/2013, εκπαιδευτική άδεια για ερευνητικούς λόγους.
  2. Δημήτριος Λυβάνιος, Επίκουρος Καθηγητής, 3 μήνες, από 5/3/2014 έως 30/5/2014, εκπαιδευτική άδεια για ερευνητικούς λόγους.
  3. Αντώνης Γαρδικιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, 3 μήνες από 15/10/2013 έως 15/11/2013 και από 10/3/2014 έως 23/5/2014, εκπαιδευτική άδεια για ερευνητικούς λόγους.
  4. Ευγενία Σιαπέρα Λέκτορας, 1 έτος, από 1/1/2013 έως 31/12/2013, άδεια άνευ αποδοχών.