Γενική Συνέλευση

Πρόεδρος
Βέγλης Ανδρέας, καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Πολίτης Περικλής, αναπληρωτής καθηγητής

Μέλη

ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π.

Βαμβακάς Βασίλης, λέκτορας

Βέγλης Ανδρέας, αναπληρωτής καθηγητής

Βερβεροπούλου Ζωή, επίκουρη καθηγήτρια

Γαρδικιώτης Αντώνιος, επίκουρος καθηγητής

Δεληγιάννη Ελισάβετ, αναπληρώτρια καθηγήτρια

Δημητρακοπούλου Δήμητρα, λέκτορας

Δημούλας Χαράλαμπος, επίκουρος καθηγητής

Καϊτατζή-Γουίτλοκ Σοφία, καθηγήτρια

Καλλίρης Γεώργιος, αναπληρωτής καθηγητής

Λυβάνιος Δημήτριος, επίκουρος καθηγητής

Μπαλτζής Αλέξανδρος, αναπληρωτής καθηγητής

Παναγιώτου Νικόλαος, επίκουρος καθηγητής

Πασχαλίδης Γρηγόρης, αναπληρωτής καθηγητής

Πολίτης Περικλής, αναπληρωτής καθηγητής

Σκαμνάκης Αντώνιος, επίκουρος καθηγητής

Τζωαννοπούλου Μαρίνα, λέκτορας

Τσιγγίλης Νίκος, λέκτορας

Τσουρβάκας Γεώργιος, αναπληρωτής καθηγητής

Φραγκονικολόπουλος Χρήστος, αναπληρωτής καθηγητής

 

Εκπρόσωποι Μελών Ε.Ε.Π

Γαλατσοπούλου Φανή

Εκπρόσωποι Μελών Ε.ΔΙ.Π.

Κεντερελίδου Κλειώ

 

Εκπρόσωπος Μελών Ε.Τ.Ε.Π.

 

Εκπρόσωποι Προπτυχιακών Φοιτητών