Ανακοίνωση για το Στεγαστικό Επίδομα

Από το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, ανακοινώνεται ότι έχει εκδοθεί το ΦΕΚ 2993/Β’/31-8-2017 που αφορά στον καθορισμό διαδικασίας, για τη χορήγηση του Στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές, και σύντομα θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή, προκειμένου, οι φοιτητές που πρόκειται να αιτηθούν, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για τις ημερομηνίες κατάθεσης των δικαιολογητικών θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.