Προκήρυξη Εκλογών Προέδρου-Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

Δείτε τα έγγραφα σχετικά με την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ.