Συμπληρωματική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Δείτε τη συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2017-18 για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στις κατευθύνσεις:

  • Μηχανική της Διοίκησης (Management Engineering)
  • Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων

Καθηγητής Γεώργιος Δούνιας
Διευθυντής ΠΜΣ «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς»
Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τηλ. 2271035422
Email: odim_gram@chios.aegean.gr
Web: http://odim.aegean.gr/