Αναστολή Λειτουργίας Γραμματείας

Η Γραμματεία του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. δεν θα λειτουργήσει την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017 λόγω της προγραμματισμένης Ορκωμοσίας του Τμήματος.