Ανακοίνωση Ορκωμοσίας Ιουλίου Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

Η ορκωμοσία για τους τελειόφοιτους της περιόδου Ιουλίου 2017 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017, και ώρα 12.30μμ στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.

‘Ωρα προσέλευσης φοιτητών: 11.30πμ στον 4ο όροφο της Σχολής Ο.Π.Ε. (Παραλαβή Τηβέννων)

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών: Από 20/6/2017 έως 30/6/2017.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση Ορκωμοσίας ( χορηγείται από τη Γραμματεία)
  2. Βιβλιάριο Υγείας ΑΠΘ (για όσους έχει εκδοθεί)
  3. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
  4. Βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος, ότι δεν οφείλει κανένα βιβλίο και ότι έχει παραδοθεί σε CD η Πτυχιακή Εργασία.
  5. Βεβαίωση διαγραφής από τη φοιτητική εστία ( για όσους διέμεναν).

Η Γραμματεία χορηγεί ένα αντίγραφο πτυχίου, μια αναλυτική βαθμολογία και ένα Παράρτημα Διπλώματος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, δωρεάν κατόπιν αίτησης.

Σε περίπτωση που θέλετε μεμβράνη πτυχίου ή περισσότερα αντίγραφα από αυτά που χορηγούνται δωρεάν χρειάζεται να προσκομίσετε παράβολο καταθέτοντας το αντίστοιχο ποσό στον Ειδικό Λογαριασμό 5272-041780-361 σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Το κόστος για κάθε πιστοποιητικό είναι:

  • Αντίγραφο πτυχίου έξι (6) ευρώ
  • Αναλυτική βαθμολογία έξι (6) ευρώ
  • Πιστοποιητικά διάφορα έξι (6) ευρώσ
  • Μεμβράνη πτυχίου τριάντα δύο (32) ευρώ