Ανακοίνωση Χορήγησης Οικονομικής Ενίσχυσης Κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου

Δείτε το σχετικό έγγραφο.