Διοργάνωση σεμιναρίων σλοβακικής γλώσσας και πολιτισμού

Δείτε το σχετικό έγγραφο.